logo
0
 
02 Light
3g
* 569 Kč
05 Deep
3g
0 Kč
580 Kč
1 Cool Light Blonde
3g
* 569 Kč
3 Neutral Light Brown
3g
* 560 Kč
3.5 Warm Auburn Brown
3g
* 557 Kč
3.75 Warm Medium Brown
* 574 Kč
4 Warm Deep Brown
3g
* 562 Kč
4.5 Medium
3g
* 557 Kč
Cool Grey
3g
* 574 Kč
1 Light
1.5g
* 340 Kč
6 Warm Black Brown
* 586 Kč
02 Light
* 561 Kč
03 Medium
0 Kč
543 Kč
04 Medium
* 553 Kč
05 Deep
0 Kč
551 Kč
06 Deep
* 567 Kč
2 Warm Golden Blonde
* 332 Kč
3.5 Neutral Medium Brown
* 580 Kč
Cool Grey
* 591 Kč
Black 8 g
8g
* 600 Kč
Black 4 g
0 Kč
328 Kč
Lite
0 Kč
710 Kč
03 Medium
* 569 Kč
04 Medium
* 567 Kč
05 Deep
* 543 Kč
2.75 Warm Auburn
* 543 Kč
Cool Grey
* 588 Kč
3 Neutral Light Brown
* 329 Kč
4 Warm Deep Brown
* 328 Kč
5 Cool Black-Brown
* 341 Kč
Baby-Pink
0 Kč
662 Kč
Warm Seashell-Pink
0 Kč
1002 Kč
22ml
0 Kč
1457 Kč
Warm Seashell-Pink
0 Kč
1111 Kč
11
* 462 Kč
2 Fair Warm
* 529 Kč
4 Light Cool
* 516 Kč
5 Medium Neutral
* 514 Kč
6 Medium Cool
* 505 Kč
Blonde
0 Kč
546 Kč
Light Brown
* 606 Kč
120ml
0 Kč
965 Kč
Warm Seashell-Pink
* 411 Kč
2 Warm Golden Blonde
* 518 Kč
3 Warm Light Brown
* 537 Kč
5 Warm Black-Brown
* 553 Kč
Golden Pink
0 Kč
679 Kč
3 Warm Light Brown
* 578 Kč
4 Warm Deep Brown
* 581 Kč
4.5 Neutral Deep Brown
* 552 Kč
5 Warm Black-Brown
* 571 Kč
6 Cool Soft Black
* 506 Kč
120ml
0 Kč
712 Kč
30ml
* 364 Kč
1ks
0 Kč
661 Kč
Soft Nude-Pink
0 Kč
663 Kč
Golden Pearl
0 Kč
689 Kč
2 Warm Golden Blonde
* 305 Kč
4 Warm Deep Brown
* 305 Kč
Warm Seashell-Pink
* 602 Kč
6ml
* 535 Kč
3ml
* 394 Kč
Supercharged Black
* 893 Kč
2 Warm Golden Blonde
* 513 Kč
3
* 513 Kč
3.5
* 513 Kč
4
* 513 Kč
4.5
* 513 Kč
5 Warm Black-Brown
* 513 Kč
6
* 513 Kč