logo
0
 
02 Light
3g
* 671 Kč
05 Deep
3g
* 665 Kč
1 Cool Light Blonde
3g
* 671 Kč
3 Neutral Light Brown
3g
* 671 Kč
3.5 Warm Auburn Brown
3g
* 671 Kč
4.5 Medium
3g
* 665 Kč
2 Light
1.5g
* 313 Kč
8.5ml
0 Kč
742 Kč
4.0ml
* 281 Kč
02 Light
* 484 Kč
03 Medium
* 632 Kč
3.5 Neutral Medium Brown
0 Kč
549 Kč
4.5 Neutral Deep Brown
0 Kč
561 Kč
3 Warm Light Brown
0 Kč
893 Kč
02 Light
* 632 Kč
04 Medium
* 632 Kč
05 Deep
* 632 Kč
3.5 Neutral Medium Brown
* 632 Kč
4.5 Neutral Deep Brown
* 632 Kč
08 Tan warm
0 Kč
673 Kč
4 Warm Deep Brown
0 Kč
313 Kč
1 Fair Cool
0 Kč
643 Kč
2 Light Warm
0 Kč
660 Kč
5 Medium Neutral Warm
0 Kč
555 Kč
odstín Mango
0 Kč
391 Kč
2 Warm Golden Blonde
* 640 Kč
3 Warm Light Brown
0 Kč
715 Kč
3.5 Neutral Medium Brown
0 Kč
714 Kč
4 Warm Deep Brown
0 Kč
716 Kč
Clear
0 Kč
1062 Kč
Supercharged Black
0 Kč
359 Kč
Supercharged Black
0 Kč
665 Kč