logo
0
 
02 Light
3g
* 520 Kč
1 Cool Light Blonde
3g
* 388 Kč
3.5 Warm Auburn Brown
3g
* 604 Kč
Cool Grey
3g
* 517 Kč
2 Light
1.5g
* 313 Kč
01 Light
* 553 Kč
02 Light
* 544 Kč
05 Deep
* 504 Kč
06 Deep
* 507 Kč
2.75 Warm Auburn
* 518 Kč
3 Warm Light Brown
* 306 Kč
4.5 Neutral Deep Brown
* 510 Kč
Cool Grey
* 517 Kč
5 Medium Neutral Warm
0 Kč
570 Kč
3 Neutral Light Brown
* 307 Kč
4 Warm Deep Brown
* 303 Kč
5 Cool Black-Brown
* 290 Kč
11
* 462 Kč
3 Light Neutral
* 486 Kč
4 Light Cool
* 479 Kč
5 Medium Neutral
* 479 Kč
7 Medium Warm
* 485 Kč
Blonde
* 479 Kč
Medium Brown
0 Kč
510 Kč
04
0 Kč
1037 Kč
2 Warm Golden Blonde
* 426 Kč
3 Warm Light Brown
* 437 Kč
4 Warm Deep Brown
* 448 Kč
5 Warm Black-Brown
* 440 Kč
Golden Pink
* 574 Kč
2 Warm Golden Blonde
* 525 Kč
3 Warm Light Brown
* 521 Kč
3.5 Neutral Medium Brown
* 518 Kč
4 Warm Deep Brown
* 521 Kč
4.5 Neutral Deep Brown
* 521 Kč
5 Warm Black-Brown
* 529 Kč
6 Cool Soft Black
* 521 Kč
2 Warm Golden Blonde
* 314 Kč
3 Warm Light Brown
* 314 Kč
4 Warm Deep Brown
* 313 Kč
3.75 Warm Medium Brown
* 502 Kč
0 Kč
573 Kč
0 Kč
570 Kč
Supercharged Black
0 Kč
858 Kč