logo
0
 
1C1 Cool Bone
767 Kč
1N2 Ecru
797 Kč
1W1 Bone
742 Kč
03 Medium
543 Kč
4C Medium Deep (Cool)
556 Kč
4N Medium Deep (Neutral)
616 Kč
5C Deep (Cool)
532 Kč
03 Outdoor Beige
1040 Kč
1C1 Cool Bone
772 Kč
1W1 Bone
795 Kč
2C0 Cool Vanilla
794 Kč
2C4 Ivory Rose
783 Kč
6W1 Sandalwood C0
782 Kč
06 Powerful
547 Kč
08 Tumultuous Pink
630 Kč
19 Irresistible
547 Kč
22 Discreet
553 Kč
140 Naked City - krémová
436 Kč
204 Sassed Up
377 Kč
220 Shock & Awe - matná
398 Kč
270 Haute & Cold
377 Kč
300 Hot Streak - matná
453 Kč
310 Bar Red - matná
392 Kč
460 Ripped Raisin - perleťová
392 Kč
Onyx
533 Kč
01 Kohl Noir
477 Kč
Espresso
Graphite
201 Dolled Up
436 Kč
302 Juiced Up
630 Kč
311 Scream Sexy
608 Kč
402 Pierced Petal
630 Kč
404 Orchid Flare
630 Kč
6N Extra Deep
464 Kč
104 Naked Truth
551 Kč
260 Eccentric
551 Kč
307 Wicked Gleam
551 Kč
206 Overdo
736 Kč
301 Outsmart
736 Kč
302 Stun
736 Kč
313 Bite Back Matte
736 Kč
413 Devastate Matte
736 Kč