logo
0
 
1/0 Black
198 Kč
10/13 Blonde Platinum Beige
198 Kč
10/13E Blonde Platinum Beige Extra
198 Kč
4/0 Chestnut
198 Kč
5/00 Light Chestnut
198 Kč
5/52 Light Chestnut Mahogany
198 Kč
6/00 Dark Blonde
198 Kč
6/31 Dark Blonde Sandy
198 Kč
6/34 Dark Blonde Golden Cooper
198 Kč
6/5 Dark Blonde Mahogany
198 Kč
7/00 Blonde
198 Kč
7/34 Blonde Golden Cooper
198 Kč
7/4 Blonde Copper
198 Kč
7/60 Blonde Warm Red
198 Kč
7/7 Gianduia Chocolate
198 Kč
8/00 Light Blonde
198 Kč
8/02
198 Kč
8/34 Light Blonde Golden Cooper
198 Kč
8/4 Light Blonde Copper
198 Kč
8/7 Hazelnut Chocolate
0g
198 Kč
9/02
198 Kč
Blue
198 Kč
Chic Violet
198 Kč
Neutro Neutral
198 Kč
Red
198 Kč
Silver
198 Kč
Violet
198 Kč
Yellow
198 Kč
1000ml
235 Kč
500ml
167 Kč
1000ml
219 Kč
300ml
151 Kč
1000ml
337 Kč
300ml
196 Kč
100ml
100 Kč
1000ml
332 Kč
300ml
195 Kč
100ml
100 Kč
5/62 Light Chestnut Redviolet
146 Kč
10/02 Blonde Platinum Lightviolet Pastel
146 Kč
10/3 Blonde Platinum Light Golden
146 Kč
6/13 Dark Blonde Ash Golden
146 Kč
6/22 Dark Blonde Deepviolet
166 Kč
6/62 Dark Blonde Redviolet
146 Kč
8/02 Light Blonde Violet Pastel
146 Kč
8/66F Light Blonde Red Fire
135 Kč
Pastel Lavender
146 Kč
Pastel Mint
146 Kč
Pastel Roso Intense Pink
146 Kč
Superbooster Red
146 Kč