logo
0
 
0/00
* 114 Kč
0/28
* 131 Kč
0/43
* 124 Kč
0/45
* 125 Kč
0/65
* 124 Kč
0/66
* 123 Kč
0/88
* 123 Kč
10/0 Lightest Blond
* 139 Kč
10/1
* 139 Kč
10/16
* 129 Kč
10/38
* 130 Kč
10/65
* 130 Kč
10/8
* 130 Kč
12/0
* 129 Kč
12/1
* 128 Kč
12/16
* 125 Kč
12/61
* 139 Kč
12/7
* 128 Kč
12/81
* 131 Kč
12/89
* 126 Kč
12/96 Special Blond Cendre Violet
* 129 Kč
2/0
* 123 Kč
2/8
* 127 Kč
3/5
* 126 Kč
3/6 Dark Brunette Violet
* 126 Kč
4/0 Medium Brunette
* 128 Kč
4/07
* 123 Kč
4/4 Medium Brunette Copper
* 119 Kč
4/65
* 125 Kč
4/75 Medium Brunette Brown Red
* 130 Kč
4/77
* 125 Kč
5/0
* 126 Kč
5/07 Light Brunette Natural Brown
* 109 Kč
5/1 Light Brunette Ash
* 135 Kč
5/37 Light Brunette Gold Brown
* 131 Kč
5/5
* 138 Kč
5/6 Light Brunette Violet
* 131 Kč
5/65
* 125 Kč
5/7 Light Brunette Brown
* 125 Kč
5/75
* 139 Kč
5/77
* 128 Kč
6/
* 139 Kč
6/0
* 139 Kč
6/07
* 139 Kč
6/3
* 124 Kč
6/4
* 135 Kč
6/41
* 113 Kč
6/73
* 125 Kč
6/75
* 130 Kč
6/77 Dark Blond Intense Brown
* 125 Kč
6/81
* 129 Kč
7/07 Medium Blond Natural Brown
* 139 Kč
7/1
* 126 Kč
7/17
* 128 Kč
7/37
* 125 Kč
7/4
* 136 Kč
7/41
* 130 Kč
7/43 Medium Gold Copper Gold
* 121 Kč
7/44 Medium Blond Intense Copper
* 129 Kč
7/7 Medium Blond Brown
* 128 Kč
7/73
* 124 Kč
7/74
* 130 Kč
7/77
* 123 Kč
7/89
* 136 Kč
8/
* 137 Kč
8/0
* 126 Kč
8/1
* 131 Kč
8/34 Light Blond Gold Copper
* 123 Kč
8/38
* 126 Kč
8/4 Light Blond Copper
* 139 Kč
8/41
* 131 Kč
8/43 Light Blond Copper Gold
* 126 Kč
8/45
* 123 Kč
8/7
* 128 Kč
8/71 Light Blond Brown Ash
* 129 Kč
8/73 Light Blond Brown Gold
* 128 Kč
8/81
* 125 Kč
8/96 Light Blond Cendre Violet
* 139 Kč
9/0 Very Light Blond
* 139 Kč
9/1
* 130 Kč
9/16
* 125 Kč
9/3 Very Light Blond Gold
* 124 Kč
9/36
* 128 Kč
9/65
* 124 Kč
9/7
* 123 Kč
9/79
* 130 Kč
9/96 Very Light Blond Cendre Violet
* 131 Kč
500ml
* 236 Kč
300ml
* 190 Kč
12%
* 159 Kč
3%
* 173 Kč
6%
* 173 Kč
9%
* 174 Kč
500ml
* 266 Kč
250ml
* 206 Kč
1000ml
* 334 Kč
250ml
* 146 Kč
1000ml
* 289 Kč
250ml
* 139 Kč
1000ml
* 286 Kč
250ml
* 144 Kč
1000ml
* 291 Kč
250ml
* 127 Kč
1000ml
* 288 Kč
250ml
* 154 Kč
180ml
* 168 Kč
750ml
* 471 Kč
200ml
* 239 Kč
1000ml
* 329 Kč
250ml
* 189 Kč
750ml
* 540 Kč
200ml
* 247 Kč
100ml
* 186 Kč
100ml
* 216 Kč
30ml
* 150 Kč
100ml
* 219 Kč
1000ml
* 378 Kč
250ml
* 174 Kč
1000ml
* 355 Kč
250ml
* 154 Kč
750ml
* 329 Kč
200ml
* 221 Kč
1000ml
* 316 Kč
250ml
* 214 Kč
1000ml
* 445 Kč
250ml
* 235 Kč
1000ml
* 341 Kč
250ml
* 213 Kč
1000ml
* 627 Kč
250ml
* 235 Kč
8/43
60ml
* 130 Kč
0/34
* 112 Kč
5/37
* 119 Kč
5/4
* 119 Kč
5/56
* 116 Kč
7/45
* 120 Kč
8/71
* 124 Kč
1000ml
* 287 Kč
75ml
* 167 Kč
750ml
* 415 Kč
200ml
* 107 Kč
500ml
* 193 Kč
300ml
* 176 Kč
200ml
* 228 Kč
500ml
* 152 Kč
250ml
* 142 Kč