logo
0
 
500ml
* 272 Kč
300ml
* 149 Kč
0/11
* 99 Kč
0/33
* 118 Kč
0/43
* 116 Kč
10/0 Lightest Blond
* 110 Kč
10/3 Lightest Blond Gold
* 119 Kč
10/38
* 112 Kč
10/8
* 112 Kč
10/96
* 119 Kč
12/03
* 117 Kč
12/16
* 112 Kč
12/61
* 112 Kč
12/7
* 116 Kč
2/8
* 112 Kč
3/0 Dark Brunette
* 110 Kč
3/6 Dark Brunette Violet
* 125 Kč
4/0 Medium Brunette
* 112 Kč
4/07
* 112 Kč
4/4 Medium Brunette Copper
* 119 Kč
4/65
* 118 Kč
4/75 Medium Brunette Brown Red
* 100 Kč
5/3
* 117 Kč
5/46 Light Brunette Copper Violet
* 101 Kč
5/5
* 119 Kč
5/65
* 112 Kč
5/7 Light Brunette Brown
* 116 Kč
5/71
* 100 Kč
5/77
* 114 Kč
6/07
* 119 Kč
6/1
* 112 Kč
6/41
* 117 Kč
6/43 Dark Blond Copper Gold
* 99 Kč
6/44
* 116 Kč
6/45
* 117 Kč
6/46
* 116 Kč
6/5 Dark Blond Red
* 102 Kč
6/56
* 117 Kč
6/7
* 112 Kč
6/71 Dark Blond Brown Ash
* 103 Kč
6/73
* 114 Kč
6/77 Dark Blond Intense Brown
* 125 Kč
7/07 Medium Blond Natural Brown
* 112 Kč
7/17
* 112 Kč
7/3
* 116 Kč
7/34 Medium Blond Gold Copper
* 115 Kč
7/37
* 118 Kč
7/41
* 120 Kč
7/43 Medium Gold Copper Gold
* 103 Kč
7/44 Medium Blond Intense Copper
* 110 Kč
7/46
* 112 Kč
7/7 Medium Blond Brown
* 125 Kč
7/73
* 112 Kč
7/74
* 119 Kč
7/75 Medium Blond Brown Red
* 110 Kč
7/89
* 112 Kč
8/07
* 112 Kč
8/1
* 112 Kč
8/3
* 112 Kč
8/34 Light Blond Gold Copper
* 114 Kč
8/4 Light Blond Copper
* 114 Kč
8/41
* 118 Kč
8/45
* 114 Kč
8/46 Light Blond Copper Violet
* 117 Kč
8/73 Light Blond Brown Gold
* 100 Kč
9
* 101 Kč
9/16
* 116 Kč
9/17
* 116 Kč
9/3 Very Light Blond Gold
* 105 Kč
9/96 Very Light Blond Cendre Violet
* 119 Kč
12%
* 151 Kč
3%
* 147 Kč
6%
* 152 Kč
9%
* 147 Kč
1000ml
* 249 Kč
250ml
* 118 Kč
180ml
* 157 Kč
1000ml
* 327 Kč
250ml
* 137 Kč
1000ml
0 Kč
322 Kč
250ml
* 168 Kč
75ml
* 152 Kč
200ml
* 147 Kč
100ml
* 241 Kč
100ml
* 147 Kč
150ml
* 152 Kč
100ml
* 274 Kč
250ml
* 119 Kč
250ml
* 138 Kč
75ml
* 149 Kč
1000ml
* 360 Kč
250ml
* 174 Kč
250ml
* 155 Kč
1000ml
0 Kč
304 Kč
5/37
* 120 Kč
5/4
* 121 Kč
5/56
* 120 Kč
7/45
* 114 Kč
200ml
* 232 Kč
LightPlex 2
0 Kč
750ml
0 Kč
2176 Kč
200ml
* 557 Kč
195ml
0 Kč
242 Kč
1000ml
* 235 Kč
200ml
* 159 Kč
100ml
* 336 Kč