logo
0
 
0/00
* 125 Kč
0/28
* 121 Kč
0/33
* 121 Kč
0/45
* 120 Kč
0/65
* 120 Kč
0/88
* 122 Kč
10/0 Lightest Blond
* 120 Kč
10/1
* 122 Kč
10/38
* 119 Kč
10/65
* 121 Kč
10/8
* 119 Kč
10/96
* 122 Kč
12/0
* 121 Kč
12/1
* 120 Kč
12/16
* 122 Kč
12/61
* 121 Kč
12/7
* 122 Kč
12/81
* 121 Kč
12/96 Special Blond Cendre Violet
* 120 Kč
2/0
* 123 Kč
3/0 Dark Brunette
* 123 Kč
3/5
* 123 Kč
3/6 Dark Brunette Violet
* 120 Kč
4/07
* 122 Kč
4/4 Medium Brunette Copper
* 122 Kč
4/65
* 118 Kč
4/71
* 126 Kč
4/75 Medium Brunette Brown Red
* 124 Kč
4/77
* 119 Kč
5/07 Light Brunette Natural Brown
* 109 Kč
5/1 Light Brunette Ash
* 119 Kč
5/37 Light Brunette Gold Brown
* 121 Kč
5/46 Light Brunette Copper Violet
* 122 Kč
5/5
* 126 Kč
5/6 Light Brunette Violet
* 122 Kč
5/65
* 123 Kč
5/7 Light Brunette Brown
* 122 Kč
5/71
* 120 Kč
5/74
* 109 Kč
5/75
* 120 Kč
5/77
* 123 Kč
6/
* 121 Kč
6/07
* 119 Kč
6/1
* 123 Kč
6/3
* 114 Kč
6/4
* 114 Kč
6/41
* 105 Kč
6/45
* 122 Kč
6/46
* 120 Kč
6/5 Dark Blond Red
* 111 Kč
6/56
* 122 Kč
6/7
* 124 Kč
6/71 Dark Blond Brown Ash
* 123 Kč
6/73
* 123 Kč
6/75
* 122 Kč
6/77 Dark Blond Intense Brown
* 125 Kč
6/81
* 122 Kč
7/07 Medium Blond Natural Brown
* 123 Kč
7/1
* 123 Kč
7/17
* 117 Kč
7/3
* 123 Kč
7/37
* 123 Kč
7/38
* 125 Kč
7/4
* 121 Kč
7/41
* 121 Kč
7/43 Medium Gold Copper Gold
* 122 Kč
7/44 Medium Blond Intense Copper
* 123 Kč
7/7 Medium Blond Brown
* 119 Kč
7/71 Medium Blond Brown Ash
* 122 Kč
7/73
* 122 Kč
7/74
* 124 Kč
7/75 Medium Blond Brown Red
* 122 Kč
7/77
* 119 Kč
7/89
* 122 Kč
8/
* 119 Kč
8/0
* 120 Kč
8/07
* 119 Kč
8/1
* 119 Kč
8/3
* 119 Kč
8/4 Light Blond Copper
* 121 Kč
8/41
* 122 Kč
8/44
* 122 Kč
8/7
* 119 Kč
8/71 Light Blond Brown Ash
* 119 Kč
8/73 Light Blond Brown Gold
* 118 Kč
8/81
* 122 Kč
8/96 Light Blond Cendre Violet
* 119 Kč
9/0 Very Light Blond
* 123 Kč
9/1
* 119 Kč
9/16
* 121 Kč
9/17
* 123 Kč
9/3 Very Light Blond Gold
* 126 Kč
9/36
* 121 Kč
9/38
* 120 Kč
9/65
* 122 Kč
9/7
* 119 Kč
9/79
* 118 Kč
9/96 Very Light Blond Cendre Violet
* 122 Kč
200ml
* 133 Kč
250ml
* 202 Kč
250ml
* 148 Kč
200ml
* 192 Kč
180ml
* 157 Kč
100ml
* 189 Kč
250ml
* 148 Kč
8/43
60ml
* 121 Kč
0/34
* 113 Kč
5/37
* 123 Kč
5/4
* 120 Kč
5/56
* 119 Kč
8/71
* 121 Kč
250ml
* 147 Kč
75ml
* 187 Kč
750ml
* 543 Kč
200ml
* 291 Kč
500ml
* 205 Kč
300ml
* 176 Kč
1000ml
* 229 Kč
200ml
* 230 Kč
1000ml
* 231 Kč
250ml
* 148 Kč
250ml
* 147 Kč