logo
0
 
020 Light Beige
* 102 Kč
005 Light Natural
* 102 Kč
007 Natural Rose
* 102 Kč
010 Nude Pink
* 102 Kč
030 Pink Up The Volume
* 102 Kč
40 Don´t Let Me Brow´n
* 80 Kč
20 Date With Ash-Ton
* 80 Kč
010 Sun-Kissed Bronze
* 138 Kč
030 Medium Bronze
* 120 Kč
035 Universal Bronze
* 120 Kč
010 Ultra Black
* 67 Kč
140 Chocwaves
* 67 Kč
220 Grey-Z
* 67 Kč
20 Black To The Routes
* 89 Kč
02 Bloody Mary To Go
* 89 Kč
51 Easy Pink
* 89 Kč
* 67 Kč
010 Dating Joe Black
* 102 Kč
010 Hot Plumper
* 120 Kč
020 Ginger Shot
* 134 Kč
030 N´Ice Bonbon
* 134 Kč
040 Trick Or Treat
* 134 Kč
010 Trust In Me
* 138 Kč
030 This Is Attitude
* 138 Kč
060 I Choose Passion
* 138 Kč
090 This Is My Statement
* 138 Kč
100 Courage Code
* 138 Kč
010 Be Glowrious!
* 120 Kč
170 Strong & Beautiful
* 120 Kč
010 Ultimate Platinum Glaze
* 120 Kč
020 Supreme Rose Beam
* 134 Kč
030 Beyond Golden Glow
* 134 Kč
010 Transparent
* 102 Kč
020 Blonde
* 102 Kč
030 Medium Brown
* 102 Kč
040 Dark Brown
* 102 Kč
010 The Glow Must Go On
* 138 Kč
010 Light
* 138 Kč
020 Medium
* 138 Kč
030 Dark
* 138 Kč
010 Charming Rose
* 102 Kč
020 Sparkling Guave
* 102 Kč
030 Sweet Cherry
* 102 Kč
010 Maximum Glow
* 134 Kč
020 Dazzling Apricot
* 134 Kč
040 Volumizing Rose
* 134 Kč
050 Plumping Pink
* 134 Kč
015 C Cool Vanilla Beige
* 185 Kč
027 N Neutral Amber Beige
* 185 Kč
002 Neutral Ivory
* 205 Kč
039 Warm Olive
* 205 Kč
010 Aesthetic Vibes
* 250 Kč
002 Neutral Ivory
* 176 Kč
010 Neutral Sand
* 176 Kč
020 Warm Beige
* 176 Kč
030 Neutral Toffee
* 176 Kč
004 Light Almond
* 205 Kč
010 Neutral Sand
* 205 Kč
025 Warm Peach
* 205 Kč